Tekst Ewangelii

To są tajemne słowa,(1)które wypowiedział Jezus żywy, a zapisał je DidymusJuda Tomasz. (2)


1 I rzekł:, „Kto odnajdzie znaczenie tych słów,nie zakosztuje śmierci”.(3)


2.Dzieło mogło powstać ok.80-120r. Niektórzy podają nawet wcześniejszą datę. Większość cytatów jest tylko z Ewangelii Mateusza, i Łukasza, co może sugerować, że autor nie znał jeszcze pozostałych Ewangelii. Autor dzieła przedstawia się jako apostoł Tomasz, zgodnie z ówczesnym zwyczajem,  autor dzieła mógł cytować Tomasza, lub przepisać jego dzieło, co było bardzo częstą praktyką, na własny czy zboru użytek przepisywano listy, Zdarzało się że do oryginalnego tekstu fopisywano własne mysli.W tym przypadku owe „tajemnicze słowa”, zdradzają autora gnostyckiego, druga możliwość to ta,że aby dodać autorytetu swemu dziełu trzeba było podpisać się imieniem apostoła.


3.Nie jest przypadkiem, że akurat autor zaczyna od tych słów,"tajemne" zbawienie dla gnostyków było poprzez poznanie tajemnic , a nie ofiarę na krzyżu.  wypowiedzi Jezusa można tak ułożyć, aby wyszła z tego własna teoria, która poprze pogląd. Inna sprawą jest, co Jezus miał naprawdę na myśli., trzeba by znać cały kontekst jego wypowiedzi.porównajmy

Jan. 5:24

„ Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego iwierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanieprzed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota.

 

Tomasz

 I rzekł:, „Kto odnajdzie znaczenie tych słów, niezakosztuje śmierci”       

 

U Tomasza jest to ta sama wersja tylko skrócona, autor wielokrotnie będzie cytował z pamięci, tekst jest tak ułożony aby udowodnić ze Jezus uczył o zbawieniu poprzez znaczenie słów

..
.Komentarz do Ewangelii
..

1.„To są tajemne słowa” Cała Ewangelia Tomasza składa sięz wypowiedzi Jezusa, owy wstęp jest jedynym komentarzem tej Ewangelii dodatkową wypowiedzią. Co możemy powiedzieć o autorze,tych słów.? Dzieło jest gnostyckie, znalezione w Nag Hamadi w Górnym Egipcie. Co mówi samo za siebie. Gnostycy uważali się za chrześcijan o całkowicie odmiennych poglądach, podzieleni na różne grupy, nie uznawali odkupienia poprzez krew Chrystusa, wystarczyła im sama wiedza, ich dzieła przepełnione są filozofią, nie byli to prostacy wręcz przeciwnie, ludzie o wysokiej inteligencji, tworzyli filozofię często połączoną z myślą grecką, nieraz połączenie mitologii z Ewangelią, to właśnie grecki świat starożytny  wgłębia się w zagadnienie, znane są spory pomiędzy grupami filozofów, stoikami, pitagorejczykami,platonistami i innymi, o których wspomina Justyn Męczennik w rozmowie z Żydem Trytonem w roz.2 Ta mądrość gnostyków i odrobina tajemniczości, którą podkładano, przyciągała ludzi. Każdy na rzeczy tajemne nastawia swoje uszy. I tak zaczyna się ta Ewangelia „To są tajemne słowa”, aby dodać autorytetu swojemu dziełu, przekazuje coś, czego nie wiedzą inni, rzeczy ukryte.

Kreator stron www - szybka strona internetowa