Teksty

2 Rzekł Jezus: “Niech ten, który szuka, nieustaje w poszukiwaniu aż znajdzie. I gdy znajdzie, zadrży, a jeśli zadrży, będzie się dziwił i będzie panował nad Pełnią”.(4)

 

3 Rzekł Jezus:, „Gdy wasi przywódcy powiedzą wam: “to królestwo jest w niebie, wtedy ptaki niebieskie będą pierwsze przed wami”. Gdy powiedzą wam, że ono jest w morzu, wtedy ryby będą pierwsze przed wami. Ale królestwo jest tym, co jest w was i tym, co jest poza wami. Skoro poznacie samych siebie, wtedy będziecie poznani i będziecie wiedzieć, że jesteście synami Ojca żywego. Jeśli zaś nie poznacie siebie, wtedy istniejecie w nędzy i sami jesteście nędzą”(5)

4 Rzekł Jezus: “Starzec w swych dniach nie będzie się wahał pytać małego, siedmiodniowego chłopca o miejsce życia i będzie żył.(6) Wielu pierwszych będzie ostatnimi i staną się jednością”.(7)

 

5 Rzekł Jezus: “Poznaj to, co jest przed twoim obliczem, a to, co ukryte przed tobą, wyjawi się tobie. Nie ma,bowiem niczego ukrytego, co nie zostanie odkryte”.(8)

 

6 Zapytali Go uczniowie Jego: “Czy chcesz, abyśmy pościli? (9)W jaki sposób mamy modlić się, dawać jałmużnę i przestrzegać przepisów odnośnie do jedzenia?” Rzekł Jezus: “Nie kłamcie, nie czyńcie tego, czego nienawidzicie – wszystko jest jawne w obecności nieba.Nie ma, bowiem niczego ukrytego, co nie zostanie odkryte i niczego tajnego, co nie może być ujawnione”.(10)

.

7 Rzekł Jezus: “Szczęśliwy lew, którego zje człowiek. I lew stanie się człowiekiem. Przeklęty człowiek,którego zje lew. I człowiek stanie się lwem”.(11)

 

8 I rzekł: “Człowiek jest podobny do rozumnego rybaka. Ten, gdy wrzucił swą sieć do morza, wyciągnął ją z morza pełną małych ryb. Wśród nich rozumny rybak znalazł dużą,ładną rybę. Wyrzucił wszystkie małe ryby do morza, a bez trudu wybrał dużą rybę.(12) Ktoma uszy do słuchania, niech słucha”: (13)

 

9 Rzekł Jezus: “Oto wyszedł siewca, napełnił swą rękę i rzucił. Kilka (ziaren) padło na drogę, Przyleciały ptaki i zebrały je. Inne padły na skałę i nie wypuściły korzenia w głąb ziemi, nie wydały kłosów ku niebu. Inne padły między ciernie, a te przydusiły je i robak je zjadł. A inne padły na ziemię dobrą. I wydała ona piękny owoc ku niebu, przyniosła sześćdziesiąt miar i sto dwadzieścia miar”(14).

 

10 Rzekł Jezus: “Przyniosłem ogień na świat i oto podtrzymuję go, aż zapłonie”.(15)

 

11 Rzekł Jezus: “Oto niebo przeminie i tamto,które jest nad nim przeminie i zmarli nie ożyją, a żywi nie będą umierać.(16) W dniach, w których zjedliście coś śmiertelnego, uczynicie to żywym. Jeśli będziecie istnieć w światłości, co uczynicie? W dniu, w którym jesteście jednym, staliście się dwoma. Jeśli zaś staliście się dwoma, co uczynicie?” (17)

 12 Spytali uczniowie Jezusa: “Wiemy, że odejdziesz od nas; kto będzie naszym przełożonym?” Rzekł imJezus:, „Dokąd poszliście, pójdziecie do Jakuba Sprawiedliwego; niebo i ziemia powstały z jego powodu”.(18)
4.Por. Mat.7,8 Autor korzystał z Ewangelii Mateusza, ale równieżz innej jeszcze Ewangelii, nieznanej nam dzisiaj, mogła to byćEwangelia Egipcjan, czy Nazarejczyków, bo takie były.

Odnalezione papirusy nazwano je Oxyrhynus 840 i 1224 a zawierająone fragmenty nieznanej nam Ewangelii i niektóre z tych cytatów są w Ewangelii Tomasza, zatem Tomasz mógł korzystać z jakiejś wczesnej Ewangelii, która nie dotrwała do naszych czasów. Oto wiersze, których nie ma w naszych Ewangeliach: 15, 18, 21, 22, 25,27, 37, 56, 59, 60, 61, 67, 77, 80, 81, 84, 87, 88, 89, 97, 102,110,112, 114.5.Typowy gnostycki pogląd, trzeba poznać siebie, aby osiągnąć królestwo Boże. Natomiast, Jezus mówił, aby poznali jego i OjcaJan.14,6-7

6.Dotyczy Nowej Ziemi, normalnie siedmiodniowy chłopiec nie potrafi jeszcze mówić. Końcówka wersetu nieco zniekształcona,winno być „o sens życia”

7.Końcówka wersetu zniekształcona, winno być „ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi” Łuk.13,30 Mat.19,30

8.Łuk.8,17


9.Zlepek tekstów „Czy mamy Pościć,?” Por.Łuk.5,33 „W jaki sposób mamy się modlić” Łuk.11,1 „Dawać jałmużnę, przestrzegać przepisów” Mat.6,2-410.Mat.10,2611.Mowa przenośna, lew to symbol szatana, w Izraelu, lew był zwierzęciem nieczystym, nie wolno go było jeść, ten tekst budzi wiele wątpliwości wśród egzegetów, tekst jest niezrozumiały.Być może wplatano tu Egipskie wierzenie o Sfinksie.
12.Typowy pogląd grecki, tłusta ryba i tłusta owca są wmitologii greckiej.

13.Por. Łuk.8,8  14,35 wydaje się że autor korzysta często z Ewangelii Łukasza.

14.Mat.13,3-815.Łuk.12,49 To jedyny tekst w Ewangeliach, zatem autor korzystałz Ewangelii Łukasza16.Zlepek tekstów cytowanych z pamięci. „Niebo i ziemia przeminie” Łuk.21,33 „Zmarli nie będą umierać” Jan.5,25 „A choćby coś trującego … nie zaszkodzi im” Mar.16,18


17. Zniekształcony tekst, który nawiązuje do Łuk.12,52  Por. Efez.2,14 Być może, ap. Paweł nawiązał do tej wypowiedzi.18. Tekst wyraźnie zniekształcony, powinno być, „Idźcie do Jakuba Sprawiedliwego, bo dla sprawiedliwości powstało niebo i ziemia” z tego tekstu wyszło, że niebo i ziemia powstały dla Jakuba.

Kreator stron www - szybka strona internetowa