Tekst

13 Rzekł Jezus uczniom swoim: “Porównajcie i powiedzcie mi, kogo przypominam?” Powiedział Mu Szymon Piotr:“Jesteś podobny do sprawiedliwego anioła”.(19)Powiedział Mu Mateusz: “Jesteś podobny do człowieka,który miłuje wiedzę i jest rozumny”. Powiedział Mu Tomasz:“Nauczycielu, moje usta nie ujmą zupełnie tego, aby powiedzieć,do kogo jesteś podobny”. Rzekł Jezus: “Ja nie jestem twoim nauczycielem, ponieważ wypiłeś i napoiłeś się ze źródła kipiącego, które ja odmierzyłem”. I wziął go i odwrócił się,i powiedział mu trzy słowa. Gdy zaś Tomasz przyszedł do swych przyjaciół, zapytali go:, „Co ci Jezus powiedział?” Rzekł imTomasz:, „Jeśli wam powiem jedno ze słów, które mi powiedział,podniesiecie kamienie, aby rzucić we mnie, a ogień wyjdzie z kamieni, aby was spalić”.

 

14 Rzekł im Jezus:, „Jeśli pościcie, tworzycie sobie grzechy, a jeśli się modlicie, będziecie skazani. Jeśli dajecie jałmużnę, wyrządzicie krzywdę swoim duchom.(20)Jeśli wychodzicie do jakiejkolwiek prowincji, i jeśli wędrujecie po wioskach, i jeśli was przyjmują, to jedzcie, co przed wami położą, uzdrawiajcie chorych, którzy są wśród nich.(21)Bowiem to, co wejdzie do waszych ust, nie zanieczyści was, ale to, co wychodzi z waszych ust,jest tym, co was zanieczyści”.(22)

15 Rzekł Jezus:, „Jeśli ujrzycie takiego, którego nie zrodziła kobieta, padnijcie na wasze twarze, uczcijcie go –ten jest waszym ojcem”. (23)

 

16 Rzekł Jezus: “Ludzie może myślą, że przyszedłem, aby przynieść pokój na świat, a nie wiedzą, że przyszedłem, aby przynieść rozdarcia, ogień, miecz, walkę. Gdy bowiem pięciu będzie w domu, trzech powstanie przeciw dwom, a dwu przeciwko trzem, ojciec przeciw synowi, a syn przeciwko ojcu. I stanąsię wobec siebie samotni”. (24)

 

17 Rzekł Jezus: “Dam wam to, czego oko niewidziało i czego ucho nie słyszało, i czego ręka nie dotknęła,i co nie weszło do serca człowieka”.(25)

 

18 Rzekli uczniowie do Jezusa: “Powiedz nam, w jaki sposób nastanie nasz koniec?” Odrzekł Jezus: “Odkryliście już początek, aby poszukać końca; tam, bowiem, gdzie jest początek,tam będzie i koniec. Błogosławiony, kto stanie na początku –pozna koniec i nie zakosztuje śmierci”.(26)

 

19 Rzekł Jezus: “Błogosławiony ten, który istniał zanim się stał.(27) Gdy będziecie moimi uczniami i będziecie słuchać słów moich, te kamienie będą wam służyły.(28) Pięć drzew, bowiem macie w raju. Nie poruszają się latem ani zimą, a liście ich nie spadają. Kto je pozna, ten nie zakosztuje śmierci”.(29)

 

20 Rzekli uczniowie do Jezusa: “Powiedz nam, do czego podobne jest królestwo niebieskie?” Rzekł im: “Podobne jest do ziarna gorczycy, najmniejszego ze wszystkich nasion. Jeśli padnie na ziemię, którą się uprawia, wydaje w górę ogromną gałąź, aby stać się osłoną dla ptaków niebieskich”.(30)

21a Rzekła Miriam do Jezusa:, „Do kogo podobni są twoi uczniowie?” Odrzekł: “Podobni są do małych dzieci przebywających na polu, które do nich nie należy. Jeśli przyjdą właściciele tego pola, powiedzą: “Zostawcie nam nasze pola!”Oni staną nadzy przed nimi, aby im je zostawili, aby dali swe pole”.(31)

 

21b “Dlatego mówię: “Jeśli pan domu wie, że przychodzi złodziej, będzie czuwał aż on przyjdzie i nie pozwolimu, aby podkopał się do wnętrza jego domu, jego królestwa, aby zabrać jego rzeczy.(32) Wy zaś czuwajcie od początku świata. Opaszcie się razem, silnie w biodrach, aby rozbójnicy nie znaleźli drogi, aby wejść do was,gdyż znajdą oni korzyść, której wy oczekujecie. Niech wśród was zjawi się rozumny człowiek, aby, gdy owoc dojrzeje, przyszedł szybko i mając sierp w ręku ściął go. Kto ma uszy do słuchania,niech słucha”.(33)

 

22 Jezus zobaczył malców pijących mleko. Rzekł do swych uczniów: “Te maleństwa pijące mleko podobne są do tych,którzy weszli do królestwa”. Spytali Go:, „Jeśli staniemy sięmałymi, wejdziemy do królestwa?” Odrzekł im Jezus: “Wejdziecie,jeśli macie zwyczaj czynić dwa jednością i stronę wewnętrzną czynić tak, jak stronę zewnętrzną, a stronę zewnętrzną tak,jak wewnętrzną, stronę górną jak stronę dolną, i jeśli macie zwyczaj czynić to, co męskie i żeńskie jednością, aby to, co jest męskie nie było męskim, a to, co jest żeńskie nie było żeńskim; jeśli będziecie mieli zwyczaj czynić oczy jednym okiem,a jedną rękę dacie w miejsce ręki i nogę w miejsce nogi, i obraz w miejsce obrazu – wtedy wejdziecie do królestwa”.(34)

 

23 Rzekł Jezus: “Wybiorę was jednego z tysiąca i dwu z dziesięciu tysięcy; pozostaną jedną jednością”.(35)

 

24 Rzekli Mu uczniowie Jego: “Poucz nas o miejscu,w którym ty jesteś, ponieważ trzeba nam, abyśmy go szukali”.Rzekł im:, „Kto ma uszy, niech słucha. Istnieje światłość w człowieku światłości – on oświetla cały świat. Gdy nie oświetla, jest ciemność”.(36)

 

25 Rzekł Jezus: “Kochaj swego brata jak swą duszę, strzeż go, jak źrenicę swego oka”. (37)

Konentarz do tekstu...


19. Tekst początkowy nawiązuje do Mat.16,13-20 „Za kogo mnie ludzie uważają?” Ciąg dalszy jest inny, bohaterem jest Tomasz a nie Piotr, nie dziwię się, jeżeli to Tomasz pisze to zwraca uwagę na siebie, że on najlepiej odpowiedział Jezusowi. To może świadczyć, że pisał to naprawdę Tomasz, bo każdy ma tendencje do pokazania siebie. Ale na ile naciągnięty tekst pod siebie jest wiarygodny?
20. Wiersz całkowicie niezrozumiały, jprawdopodobnie tekst jest zniekształcony, co zmieniło sens, dotyczyło postów, jałmużny faryzeuszów i modlitwy na pokaz, o których Jezus wspomniał w Mat.6,1-8


21.Nawiązanie do wysłania 72 uczniów Łuk.10,1-922. Mar.7,15

23.Tekst nieznany. Nie wiadomo, o co chodziło w kontekście, być może Jezus nawiązywał do końca świata.


24.Łuk.12,52-53
25.Cytat ten autor przypisuje Jezusowi, w naszych Bibliach cytatten jest u ap. Pawła 1Kor.2,9 cytuje on to z Izaj.64,426.Tekst nieznany, być może dołożony specjalnie, jako doktrynagnostycka, – zbawienie jest przez poznanie –27.Jezus nawiązuje do siebie, bo tylko on wcześniej istnia łzanim się stał człowiekiem.


28.Por. Łuk.19,40 Mat.3,9 tekst cytowany z pamięci.

29.Tekst nieznany. Nawiązuje do Ezech.47,12


30. Mat.13,31-32

.31.Przypowieść nieznana.


32. Mat.24,4333.Tekst nieznany, chaotyczny.34.Przypowieść jest nieznana. Początek jest zrozumiały, druga część, o tworzeniu jedności, jest bardzo rewolucyjna jak na tamte czasy, kobiety nie miały takich praw jak mężczyźni, więc zrównanie ich było nie do pomyślenia, ten tekst ma powiązanie z myślami w wierszu ostatnim 144, tam Piotr żąda, aby odprawić Marię, bo nie ma ona prawa słuchać Słowa Bożego. I Jezus ponownie nawiązuje do tej wypowiedzi. Nie jest to pogląd gnostycki,bo stosowali oni te same prawa, co i chrześcijanie w pierwszych wiekach.35.Tekst zniekształcony. Tekst wyrwany z całości. Jedynie kontekst powiedziałby, o co chodzi.36.Tekst gnostycki, poglądy o świetle i ciemności, były typowymi dla gnostyków. Istniał dla nich dualizm. Dwóch bogów światłości i ciemności.37.Por.Łuk.6,42  Dwa teksty połączone w jedno. O miłości do bliźniego, jako największe przykazanie i Syr.18,21, dbać o bliźniego jak o źrenicę oka.

Kreator stron www - szybka strona internetowa