Tekst

26 Rzekł Jezus: “Widzisz drzazgę, która jest woku twego brata, zaś belki, która jest w twoim oku nie dostrzegasz.Jeśli wyrzucisz belkę z twego oka, wtedy przejrzysz, aby wyciągnąć drzazgę z oka twego brata”. (38)

 

27 Rzekł Jezus:, „Jeśli nie będziecie pościć na świecie, nie znajdziecie się przed królestwem. Jeśli nie uczynicie szabatu szabatem, nie zobaczycie Ojca”.(39)

 

28 Rzekł Jezus: “Stanąłem w środku świata i objawiłem się im w ciele. Znalazłem ich wszystkich pijanych. Nieznalazłem nikogo wśród nich spragnionego, a dusza moja bolała nad synami ludzkimi, gdyż są ślepi w swych sercach i nie przejrzą, że puści przyszli na świat i starają się wyjść z tego światapuści. Teraz jednak są pijani. Gdy odrzucą swoje wino, wtedy będą pokutować”.(40)

29 Rzekł Jezus:, „Jeśli ciało powstało z powodu ducha, to cud; jeśli duch dla ciała, to jest cud cudów. Ale dziwię się temu: jak tak wielkie bogactwo zamieszkało w tej nędzy”.(41)

 

30 Rzekł Jezus: “W miejscu, w którym jest trzech bogów, tam są bogowie. Miejsce, gdzie dwu lub jeden jest, ja jestem z nim”. (42)

 

31 Rzekł Jezus: “Nie bywa prorok uznany w swej własnej wiosce, lekarz zwykle nie leczy tych, którzy go znają”.(43)

 

32 Rzekł Jezus: “Miasto zbudowane na wysokiej górze jest umocnione. Nie może upaść, ani nie będzie się mogło ukryć”.(44)

 

33 Rzekł Jezus: “To, co słyszysz jednym uchem i drugim uchem, głoś na waszych dachach. Nikt, bowiem nie zapala lampy i nie stawia jej pod korcem, ani nie stawia jej w miejscu ukrytym, lecz zwykle stawia ją na świeczniku, aby każdy wchodzący i wychodzący widział jej światło”. (45)

 

34 Rzekł Jezus:, „Jeśli ślepiec prowadzi ślepego, zazwyczaj obaj wpadają do dołu”. (46)

 

35 Rzekł Jezus: “Niemożliwe, aby ktoś wszedł do domu siłacza, pochwycił go przemocą, jeśli wpierw nie zwiążejego rąk. Wtedy wywróci jego dom”.(47)

 

36 Rzekł Jezus: “Nie troszczcie się od rana do wieczora i od wieczora do rana, co włożycie na siebie”. (48)

37 Spytali uczniowie Jego:, „Którego dnia objawisz się nam i którego dnia ujrzymy ciebie?” Odrzekł Jezus:, „Jeśli będziecie mieli zwyczaj ukazywać nie wstydząc się te części ciała, które godzi się zakrywać, i będziecie brać szaty wasze i rzucać je pod wasze stopy, jak małe dzieci, i będziecie je deptać,wówczas ujrzycie Syna żywego i nie będziecie się bać”.(49)

 

38 Rzekł Jezus: “Wielekroć pragnęliście usłyszeć te słowa, które wam mówię i nie macie nikogo, od kogo byście je słuchali. Nadejdą dni, kiedy szukać mnie będziecie, anie znajdziecie mnie”.(50)

 

39 Rzekł Jezus: “Faryzeusze i uczeni w Piśmie wzięli klucze poznania i ukryli je; nie weszli do środka i nie pozwolili wejść tym, którzy chcieli. Wy zaś stańcie się przebiegłymi, jak węże i czystymi, jak gołębie”. (51)

 

40 Rzekł Jezus: “Krzew winny zasadzono poza Ojcem,a ponieważ nie jest mocny, wyrwą go z korzeniami i zniszczeje”.(52)

 

41 Rzekł Jezus: “Temu, który coś ma w ręku,dodadzą, a temu, który nic nie posiada, i tę drobnostkę, którą ma, zabiorą”. (53)

 

42 Rzekł Jezus: “Bądźcie tymi, którzy przechodzą mimo!”(54)

 

43 Rzekli Mu uczniowie Jego:, „Kim jesteś, który nam to mówisz?” “W tym, co wam mówię, nie znajdujecie, kim jestem? Lecz staliście się jak Żydzi: lubią drzewo i nie nawidząjego owocu, i lubią owoc, a nienawidzą drzewa”.(55)

44 Rzekł Jezus: “Temu, kto bluźni przeciw Ojcu,będzie wybaczone, i temu, kto bluźni przeciw Synowi, będzie wybaczone. Temu zaś, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie wybaczone ani na ziemi, ani w niebie”.(56)

 

45 Rzekł Jezus: “Nie zbiera się winogron z cierni ani nie zbiera się fig z ostu. Nie dają one, bowiem owocu. Dobry człowiek zwykle przynosi dobro ze swego skarbca, zły człowiek zwykle przynosi zło ze swego skarbca, który jest w jego sercu, i mówi zło, bowiem z obfitości serca przynosi zło”(57)

 

46 Rzekł Jezus: “Od Adama aż do Jana Chrzciciela wśród zrodzonych z kobiet nie powstał wywyższony nad Jana Chrzciciela tak, aby jego oczy się nie łamały. Powiedziałem jednak: ten z was, który stanie się maluczkim, pozna królestwo i zostanie wywyższony nad Jana Chrzciciela”. (58)

 

47 Rzekł Jezus: “Niemożliwe, aby człowiek dosiadał dwu koni, aby napinał dwa łuki i niemożliwe, żeby sługa służył dwom panom: jednego będzie szanował, a drugiego będzie krzywdził. Człowiek zwykle nie pije starego wina i natychmiast nie pragnie pić wina młodego; zazwyczaj nie wlewa się młodego wina do starego bukłaka, by go nie zniszczyć. Nie przyszywa się starej łaty do nowej szaty, ponieważ powstanie rozdarcie”.(59)

 

48 Rzekł Jezus:, „Jeśli dwaj zawrą pokój między sobą w tym samym domu, to powiedzą górze: “Posuń się!”, i ona się posunie”.(60)

 49 Rzekł Jezus: “Błogosławieni samotni i wybrani – wy znajdziecie królestwo, ponieważ pochodząc z niego, ponownie tam wejdziecie”.(61)

 

50 Rzekł Jezus:, „Jeśli pytają was, skąd jesteście, odpowiedzcie im: “Przybyliśmy ze światłości, z miejsca, które jest światłością samą z siebie, która powstała i objawiła się w swych obrazach”. Jeśli będą wam mówili, kim jesteście, odpowiedzcie: “Jesteśmy Jego synami i wybrańcami Ojca żywego”. Jeśli spytają was, jaki jest znak waszego Ojca w was,odpowiedzcie im: “To jest ruch i odpocznienie” (62)

 

51 Spytali Go uczniowie Jego:, „W którym dniu nastanie odpocznienie zmarłych i którego dnia nastanie nowy świat?”Odrzekł im: “To, czego wyczekujecie, nadeszło, ale wy tego nie wiecie”.(63)

 

52 Spytali Go uczniowie Jego: “Dwudziestu czterech proroków nauczało w Izraelu i wszyscy mówili o tobie”. Odrzekł im: “Pozostawiliście tego, który żyje wśród was, a mówiliście o zmarłych”. (64)

 

53 Spytali Go uczniowie Jego: “Obrzezanie jest pożyteczne czy nie?” Odrzekł im: “Gdyby było potrzebne,ojcowie płodziliby obrzezanych w ich matkach, ale obrzezanie w Duchu znalazło prawdziwie pełny pożytek”.(65)

 








54 Rzekł Jezus: „Błogosławieni ubodzy, wasze jest królestwo niebieskie”.(66)

 

55 Rzekł Jezus:, „Kto nie znienawidził swego ojcai swej matki, nie będzie moim uczniem; i kto nie znienawidził swych braci i swych sióstr, nie dźwiga swego krzyża tak, jak ja, nie będzie mnie godnym”. (67)

 

56 Rzekł Jezus:, „Kto poznał świat, znalazł trupa, a kto znalazł trupa, świat nie jest go wart”. (68)

 

57 Rzekł Jezus: “Królestwo Ojca podobne jest do człowieka, który ma dobre ziarno. Nieprzyjaciel jego przyszedł nocą i wrzucił kąkol do dobrego ziarna. Człowiek nie pozwolił wyrwać kąkolu i powiedział im: “Abyście przychodząc wyrwać kąkol, nie wyrwali z nim i pszenicy. W dniu, bowiem żniw, gdy ukaże się kąkol, zbierze się go [i] spali”. (69)

 

58 Rzekł Jezus: “Błogosławiony człowiek, który cierpiał – znalazł życie”.(70)

 

 

59 Rzekł Jezus: “Przypatrzcie się temu, który żyje, dopóki żyjecie, abyście nie umarli, a nie starajcie się go widzieć nie mogąc się mu przypatrzeć”.(71)

 

60 O Samarytaninie, który niósł jagnię i szedł do Judei, rzekł do swych uczniów: “Ten z jagnięciem?” Odrzekli Mu:, „Aby je zabić i zjeść”. Rzekł im: “Jak długo ono żyje, on nie zje go, lecz jeśli je zabije, stanie się trupem”.Powiedzieli Mu: “Inaczej tego nie może zrobić”. Rzekł im: “Wy sami szukajcie dla siebie miejsca spokojnego, abyście nie stali się trupami i nie zjedzono was”. (72)

Komentarz do tekstu.


38.Mat.7,5






39.Tekst nieznany.









40.Tekst nieznany.



41.Tekst nieznany.



42. Tekst zniekształcony, dotyczy Mat.18,20, gdzie jest dwóchalbo trzech w imię moje ..jestem pośród nich”

43.Mat.13,57 druga część o lekarzu jest nieznana.




44.Mat.5,14, zniekształcona wersja






45.Mat.5,15



46.Mat.15,14




47.Mat.12,29




48.Mat.6,25



49. Tekst jest nieznany. Gnostycyzm prowadził jednych do ascetyzmu innych do demoralizacji, orgi seksuajnych, całokowitej wolności seksualnej, może to był pogląd autora gnostyckiego.






50.Jan.13,33




51.Ten wiersz składa się z dwóch tekstów z Łuk.11,52 iMat.10,16



52.Mat.25,13



53.Mat.25,29


54.Zdanie wyrwane z kontekstu, nie wiadomo, o co chodziło.




55.Tekst nieznany





56.Mat.12,31-32







57.Łuk.6,44-45






58.Łuk.7,28









59.Zlepek kilku tekstów Mat.6,24 , Mat.9,16-17




60.Mat.17,20 tekst zniekształcony, dotyczy wiary, a nie pokoju.

61.Tekst zniekształcony dotyczy jednego z błogosławieństw, najprawdopodobniej Mat.5,10





62.Tekst cytowany z pamięci, chodzi o Jan 3,20-21 druga część wiersza Por. Mat.5,45 Część końcowa „ruch i odpocznienie”jest nieznane



63.Chodzi o pytanie, z Mat.24,3 jaki będzie znak twego przyjściai końca świata. Druga część, to Łuk.17,21-22




64.Dwa teksty, oba nieznane.



65.Tekst nieznany. To jest myśl bardziej okresu chrześcijańskiego. Jezus nigdy nie występował przeciwko zakonowi,ponieważ żył w okresie starego przymierza, wówczas wystąpienie przeciw np. obrzezce, byłoby wystąpieniem przeciwko przymierzu,które wówczas obowiązywało. Dopiero w NT, czyli w nowym przymierzu można był jawnie, bez buntu, łamania prawa wystąpić przeciwko prawu Mojżeszowemu. Pamiętamy sobór Jerozolimski ok. 48roku, który właśnie rozpatrywał czy obowiązuje obrzezka, gdyby apostołowie znali słowa Jezusa, że ona nie obowiązuje, to niepotrzebny byłby sobór.

66.Mat.5,3





67.Mat.10,37-38 minimalnie zniekształcony.



68.Tekst nieznany i niezrozumiały. Ten sam tekst jest w wierszu 80






69.Mat.13,24-29 Tekst skrócony do głównej myśli.


70.Nawiązanie do błogosławieństw Por.Mat.5,10





71.Tekst nieznany.





72.Tekst nieznany, niepełny powoduje niezrozumienie.

.
Kreator stron www - szybka strona internetowa