Tekst

61 Rzekł Jezus: “Dwaj będą spoczywać na łożu:jeden umrze, drugi będzie żył”.(73)Rzekła Salome: “Ktoś ty, człowiecze? Czyjś? Wszedłeś na moje łoże i zjadłeś z mego stołu”. Rzekł jejJezus: “Ja jestem tym, który powstał z równego sobie: Dano mi to, co należy do mego Ojca”. “Jestem twoją uczennicą”.“Dlatego mówię:, jeśli ktoś jest równy, wypełni się światłością, gdy się oddzieli, napełni się ciemnością”.(74)

 

62 Rzekł Jezus: “Tajemnice moje mówię godnym moich tajemnic. Co czyni twoja prawica, niech nie wie twoja lewica”.(75)

 

63 Rzekł Jezus: “Był człowiek zamożny, który miał wiele majętności. Powiedział: “Będę używał moich majętności: siał, żął, sadził, napełniał swój skarbiec owocami, abym nie cierpiał niedostatku”. O tym właśnie myślał w swym sercu. I jednej nocy zmarł. Kto ma uszy, niech słucha”.(76)

 

64 Rzekł Jezus: “Pewien człowiek miał gości igdy przygotował wieczerzę, posłał swego sługę, aby sprosił gości. Ten poszedł do pierwszego i powiedział mu: “Pan mój zaprasza ciebie”. Odrzekł: “Mam pieniądze u kupców, oni przyjdą do mnie wieczorem; pójdę, aby wydać im polecenia.Wymawiam się od wieczerzy”. Poszedł do drugiego i powiedział mu:“Pan mój zaprosił ciebie”. Odrzekł mu: “Kupiłem dom i proszą mnie na jeden dzień. Nie będę miał czasu”. Poszedł do innego i powiedział mu: “Pan mój zaprasza ciebie”. Odrzekł mu:“Mój przyjaciel będzie się żenił, a ja będę wydawał ucztę. Nie będę mógł przyjść. Usprawiedliwiam się od wieczerzy”.Poszedł do innego i powiedział mu: “Pan mój zaprasza ciebie”.Odpowiedział mu: “Kupiłem wieś, jestem w drodze, aby odebrać czynsz; nie będę mógł przyjść.

Wymawiam się”. Sługa przyszedł, powiedział swemu panu: “Ci, których zaprosiłeś na ucztę, wymówili się”.Rzekł pan do swego sługi: “Wyjdź na drogi i tych, których znajdziesz, prowadź, aby wieczerzali; kupcy i handlarze nie wejdą do miejsca mego Ojca”(77).

 

65 Rzekł Jezus: “Pewien szlachetny człowiek miał winnicę i wynajął ją rolnikom, aby mu ją uprawiali i aby otrzymywał swój owoc od nich. Wysłał swego sługę, aby rolnicy dali mu owoc z winnicy. Oni pochwycili jego sługę, zbili go i o mało nie zabili. Sługa wrócił i powiedział to swemu panu. Rzekł pan: “Może nie poznałeś ich”. Wysłał innego sługę do rolników winnicy. Zbili również tego drugiego. Wtedy pan wysłał swego syna i rzekł: “Może będą mieli respekt dla mego syna”.Gdy rolnicy dowiedzieli się, że on jest dziedzicem winnicy, pochwycili go i zabili. Kto ma uszy, niech słucha”.(78)

 

66 Rzekł Jezus: “Pokażcie mi kamień, który odrzucili budujący. To jest kamień węgielny”.(79)

 

67 Rzekł Jezus:, „Kto zna Pełnię będąc pozbawionym siebie, cierpi z braku Pełni”.(80)

 

68 Rzekł Jezus: “Błogosławieni jesteście, jeśli znienawidzą was i prześladują was, bo nie znajdą żadnego miejsca tam, gdzie was prześladowano”.(81)

 

69 Rzekł Jezus: “Błogosławieni, którzy znienawidzili siebie w swych sercach. Oni są tymi, którzy poznali Ojca w prawdzie. Błogosławieni głodni, aby nasycili żołądek tego, który pragnie”(82).

70 Rzekł Jezus:, „Gdy pozwolicie powstać tamtemu,co jest w was, wtedy to, co macie, uratuje was. Jeśli nie istnieje tamto, co jest w was, wtedy to, czego nie macie w sobie, uśmierci was”.(83)

 

71 Rzekł Jezus: “Zniszczę ten dom i nikt go nie odbuduje”.(84)

72 Rzekł jakiś człowiek do Niego: “Powiedz mym braciom, by podzielili się ze mną dobrami mego ojca”. Odrzekł mu: “O człowiecze, kto mnie uczynił tym, który dzieli?”Zwrócił się do swych uczniów mówiąc im: “Czy jestem tym, który dzieli?” (85)

 

73 Rzekł Jezus: “Oto obfite żniwo, robotników zaś niewielu. Proście Pana, aby wysłał robotników do żniwa”.(86)

 

74 Rzekł: “Panie, wielu jest wokół studni, a wstudni nie ma nikogo”.(87)

 

75 Rzekł Jezus: “Wielu stoi przed drzwiami, ale nieliczni wejdą na gody”.(88)

 

76 Rzekł Jezus: “Królestwo mego Ojca podobne jest do kupca posiadającego towary, który znalazł perłę. Ów kupiec był mądry: sprzedał towary i kupił sobie za nie samą perłę.(89)Wy sami szukajcie jego skarbca, który nie ustaje, który trwa; miejsca, do którego mól nie wpadnie ani robak go nie niszczy”.(90)

 

77 Rzekł Jezus: “Ja jestem światłością, która jest ponad wszystkimi. Ja jestem Pełnią, Pełnia wyszła ze mnie, Pełnia doszła do mnie. Rozłupcie drzewo, ja tam jestem. Podnieście kamień, a znajdziecie mnie tam”(91).

 78 Rzekł Jezus:, „Dlaczego wyszliście napole? Aby oglądać trzcinę kołyszącą się na wietrze i by oglądać człowieka ubranego w miękką szatę? Oto wasi królowie i wasi dostojnicy, ci są ubrani w miękkie szaty. A oni nie będą mogli poznać prawdy”.(92)

 

79 Rzekła Mu kobieta z tłumu: “Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które cię karmiły”. Odrzekł jej: “Błogosławieni ci, którzy usłyszeli słowa Ojca i zachowali je w prawdzie. Nadejdą, bowiem takie dni, gdy powiecie:“Błogosławione łono, które nie poczęło, i piersi, które nie karmiły”. (93)

 

80 Rzekł Jezus:, „Kto poznał świat, znalazł ciało. Kto zaś znalazł ciało, tego świat nie jest wart”.(94)

 

81 Rzekł Jezus:, „Kto stał się bogatym, niech rządzi, a kto ma siłę, niech zaprzecza”.(95)

 

82 Rzekł Jezus:, „Kto jest blisko mnie, blisko jest ognia, a kto jest daleko ode mnie, daleko jest od królestwa”.(96)

 

83 Rzekł Jezus: “Obrazy ukazują się człowiekowi,a światłość, która jest w nich, ukryta jest w obrazie światłości Ojca. On ujawni się, a jej obraz ukryty jest w Jego światłości”.(97)

 

84 Rzekł Jezus:, „Gdy zobaczycie podobnego wam, zwykle cieszycie się. Jeśli jednak oglądacie wasze obrazy, które powstały przed wami, które nie umierają ani nie ukazują się –to jak wiele zniesiecie?”(98)

85 Rzekł Jezus:, „Choć Adam powstał z wielkiej siły i wielkiego bogactwa, jednak nie stał się godnym was, bo będąc godnym nie zakosztowałby śmierci”.(99)

86 Rzekł Jezus: “Lisy mają swoje nory i ptaki mają swoje gniazda, Syn Człowieczy zaś nie ma miejsca, aby skłonić głowę, odpocząć”.(100)

87 Rzekł Jezus: “Nieszczęsne jest ciało, które zależy od (innego) ciała i nieszczęsna dusza, która zależy od tych dwu”. (101)

 

88 Rzekł Jezus: “Aniołowie i prorocy przyszli do was i dadzą wam to, co wasze. A wy sami dacie im to, co jest wwaszych rękach i powiecie sobie, którego dnia przyjdą i wezmą to,co jest ich?”(102)

 

89 Rzekł Jezus:, „Dlaczego myjecie zewnętrzną stronę czary i nie rozumiecie, że ten, który wykonał wnętrze czary, jest także twórcą strony zewnętrznej?”(103)

 

90 Rzekł Jezus: “Przyjdźcie do mnie, dobre są moje ramiona i panowanie radosne, a znajdziecie odpocznienie dla siebie”.(104)

 

91 Rzekli Mu: “Powiedz nam, kim jesteś, abyśmy uwierzyli w ciebie”. Odrzekł im: “Badacie oblicze nieba i ziemi,a tego przed wami nie poznaliście – to jest stosowny moment, którego nie potraficie zbadać”, (105)

 

92 Rzekł Jezus: “Szukajcie, a znajdziecie;(106)ale tego, o co pytaliście w tych dniach, nie powiedziałem wam wtedy. Teraz chcę

wam powiedzieć, a wy o to nie pytacie”(107)

93 Nie dawajcie świętości psom, aby nie rzuciły jej na gnojowisko. Nie rzucajcie pereł świniom, aby nie pozostawiły ich [...]. (108)

 

94 Rzekł Jezus:, „Kto szuka, znajdzie, a kto puka,otworzą mu”.(109)

 

95 Rzekł Jezus:, „Jeśli macie miedziaki, nie dawajcie ich na lichwę, ale dajcie temu, który wam ich nie odda”.(110)

 

96 Rzekł Jezus: “Królestwo Ojca podobne jest do kobiety, która wzięła trochę kwasu, wlała do mąki i zrobiła, zniego wiele chlebów. Kto ma uszy, niech słucha”.(111)

 

97 Rzekł Jezus: “Królestwo Ojca podobne jest do kobiety niosącej dzban pełen mąki. Gdy szła daleką drogą, ucho dzbana oderwało się i mąka sypała się za nią na drogę. Nie wiedziała ani nie poznała straty. Gdy wróciła do domu, postawiła dzban na ziemi i stwierdziła, że jest pusty”.(112)

 

98 Rzekł Jezus: “Królestwo Ojca podobne jest do człowieka pragnącego zabić możnego pana. Wydobył miecz w swym domu i wbił go w ścianę, aby poznać, czy jego ręka będzie silna. Wówczas zabił możnego pana”.(113)

 

99 Powiedzieli Mu uczniowie: “twoi bracia i twoja matka stoją na zewnątrz”. Rzekł im: “Ci oto, którzy wypełniają wolę mego Ojca, są moimi braćmi i moją matką. To oni wejdą do królestwa mego Ojca”.(114)

 

100 Pokazali Jezusowi [sztukę] złota, powiedzieli Mu: “Zwolennicy cesarza domagają się od nas podatków. Odrzekłim: “Dajcie cesarzowi, co cesarskie, dajcie Bogu, co jest boskie, a co jest moje, dajcie mi”.(115)

 

101 Ten, kto nie żywi nienawiści wobec swego ojca i swej matki, jak ja, nie będzie moim uczniem. I ten, kto nie kocha swego ojca i swej matki, jak ja, nie może być uczniem moim. Matka moja, bowiem, która [...] Zaś moja matka prawdziwa dała mi życie.(116)

 

102 Rzekł Jezus: “Biada im, faryzeuszom, podobni są do psa leżącego w bydlęcym żłobie: ani nie je, ani bydłu jeść nie pozwala”.(117)

 

103 Rzekł Jezus: “Błogosławiony ten człowiek,który wie, skąd wejdzie złodziej, bo powstanie, zbierze swoją[...] i opasze się w biodrach, zanim on wejdzie”.(118)

 

104 powiedzieli Mu: “Chodź, módlmy się dzisiaj ipośćmy”. Odrzekł Jezus:, „Jaki grzech popełniłem lub, w czym mnie pokonano? Lecz jeśli oblubieniec wejdzie do komnaty małżeńskiej, wtedy niech poszczą i modlą się”.(119)

 

105 Rzekł Jezus:, „Kto pozna swego ojca i swoją matkę, tego nazwą synem rozpusty”.(120)

 

106 Rzekł Jezus:, „Gdy macie zwyczaj czynić dwoje jednością, staniecie się synami człowieczymi i powiecie: “Góro przesuń się”, ona się przesunie”.(121)

107 Rzekł Jezus: “Królestwo podobne jest do pasterza posiadającego sto owiec. Jedna z nich ta, która była największa, zgubiła się. Pozostawił dziewięćdziesiąt dziewięći szukał tej jednej, aż ją znalazł. Gdy zmęczył się,powiedział do owcy: “Wolę ciebie niż tych dziewięćdziesiątdziewięć”(122).

108 Rzekł Jezus:, „Kto napił się z mych ust,stanie się takim, jak ja. Ja sam stanę się nim i tajemnice zostanąmu objawione”(123).

109 Rzekł Jezus: “Królestwo podobne jest do człowieka, który ma na swym polu skarb, a nie wie o nim. Po śmierci pozostawił go swemu synowi. Syn nie wiedząc [o skarbie] wziął pole, sprzedał je, a ten, który je kupił, przyszedł i orząc[znalazł] skarb. Rozpoczął dawać pieniądze na procent tym,którzy je chcieli”. (124)

 

110 Rzekł Jezus: “Ten, kto znalazł świat stając się bogatym, niech sprzeciwi się światu”.(125)

 

111 Rzekł Jezus: “Niebo wywróci się i ziemia w waszej obecności, a żywy z Żywego nie ujrzy śmierci ani strachu,gdyż Jezus rzekł:, „Kto znalazł samego siebie, tego świat nie jest wart”. (126)

 

112 Rzekł Jezus: “Biada temu ciału, które zależy od duszy. Biada tej duszy, która zależy od ciała”.(127)

 

113 Zapytali Go uczniowie Jego:, „W jakim dniu nadejdzie królestwo?” “Ono nie nadejdzie wtedy, gdy go wyczekują. Nie będą mówić: “Oto tutaj, albo oto tam”, lecz królestwo Ojca rozszerza się na ziemi, a ludzie go nie widzą”.(128)

 

114 Rzekł im Szymon Piotr: “Niech Miriam odejdzie od nas.(129)Kobiety nie są godne życia”.



Rzekł Jezus: “Oto poprowadzę ją, aby uczynić ją mężczyzną, aby stała się sama duchem żywym, podobnym do was, mężczyzn. Każda kobieta, która uczyni siebie mężczyzną, wejdzie do królestwa niebios”.(130)

Komentarz do tekstu.







74.Teksty nieznane, zlepek wielu wypowiedzi, chaotyczne.



75.Mat.6,3 druga część tekstu.






76.Łuk.12,18-20 Ten tekst jest tylko w Ewangelii Łukasza.





















77.Łuk.14,16-24 Autor cytował z pamięci.











78.Mat.21,33-39




79.Mat.21,42



80.Tekst nieznany




81.Nawiązanie do błogosławieństw z Mat.5,11




82.Część pierwsza jest nieznana, część druga nawiązanie do błogosławieństw z Mat.5,6


83.Zdania zawikłane, niezrozumiałe, najprawdopodobniej wyrwane z kontekstu, dotyczyło jakiejś konkretnej sprawy.


84.Zniekształcony tekst z Jana 2,19 Mat.26,61





85.Łuk.12,13-14


86.Łuk.10,2



87.Niewiadomo czyje to słowa. Wyrwane z kontekstu.

88.Być może tyczy się Mat.22,14 Mat. 22:14 „Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych”.




89.Mat.13,46


90.Mat.6,19-20




91.Tekst ten ma raczej posmak gnostycki, charakteryzuje się dużą filozoficzną zawiłością.





92.Łuk.7,25






93.Pierwsza część pochodzi z Łuk.11,27 druga część zŁuk.23,29


94.Drugi raz powtarza się ten sam tekst zob. wiersz 56 Tekst jest nieznany.



95.Tekst nieznany.


96.Wielu egzegetów odnosi ten tekst do mitologii greckiej, innizaprzeczają, że może to być autentyczna wypowiedź Jezusa.


97.Tekst nieznany. Jezus dużo mówił o światłości EwangeliaJana jest tym przepełniona, ale też był to ulubiony temat gnostyków.




98.Tekst jest niezrozumiały.



99.Tekst nieznany, zawiły.



100.Mat.8,20



101.Tekst nieznany.





102.Tekst nieznany




103.Tekst nieznany.



104.Mat.11,28




105.Zlepek dwóch tekstów. Pierwszy Jan.6,30, drugi Łuk.12,56



106.Mat.7,7


107.Tekst nieznany.


108.Mat.7,6



109.Mat.7,8

110.Tekst nieznany. Por. Łuk.14,13-14 Tekst pasuje do wypowiedziJezusa, może   cytowany z  pamięci.




111.Mat.13,33






112.Przypowieść nieznana.






113.Przypowieść nieznana.





114.Mat.12,46-49





115.Łuk.20,22-25 końcówka jest wymyślona przez autora „co jest moje, dajcie mi”





116.Mat.10,37 Zniekształcony


117.Polskie przysłowie to: pies ogrodnika, sam nie zje i drugiemu nie da. Tekst jest nieznany, ale myśl jest zgodna z wypowiedziamiJezusa. Por. Łuk.11,52 „Biada wam zakonoznawcy, że pochwyciliście klucz poznania; sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście.


118.Nawiązanie do Mat.24,43





119.Zniekształcony tekst z Mat.9,14-15



120.Jest to cytat z Przyp. Sal.19,26 Jezus cytował też różnewypowiedzi ze ST.



121.Tekst nawiązuje do Mat.17,20, bardzo

zniekształcony





122.Łuk.15,4-7 Niektórzy bibliści widzą w tym

nawiązanie domitologii greckiej.


123.Tekst nieznany, ale zgodny z innymi wypowiedziami. Por.Jan.14,20





124.Mat.13,44


125.Tekst nieznany.





126.Nieznany. Trzeci raz powtarza się tekst „świat nie jest wart” Wiersz 56,80,111.


127.Tekst nieznany.






128.Łuk.17,20-21


129.Miriam, to po Polsku Maria, chodzi o Marię Magdalenę, która towarzyszyła uczniom aż do końca.

130.Kobieta wówczas nie miała prawa studiować Słowa Bożego,zgodnie ze zwyczajem Piotr każe ją odprawić. Jezus mówi ojedności mężczyzn i kobiet /wiersz 22/ w sprawach duchowych, było to rewolucyjne, bo kobiety takich praw nie posiadały. Aby kobieta mogła studiować Słowo Boże, musiałaby stać się mężczyzną. IJezus mówi, że duchowo stanie się mężczyzną, czyli z prawami do studiowania Słowa. Ten ostatni wiersz jest niezrozumiały dla wszystkich teologów.

.
Kreator stron www - szybka strona internetowa